Rozšírenie pamäte vysielača Hitec Flash

 

Vysielač odpojíme od zdroja, vyskrutkujeme všetky skrutky. Odmontujeme základnu dosku, prevrátime a vytiahneme z konektorov display. Na základnej doske sa nachádza servisný prepínač hneď vedľa prepínačov UP, DOWN a CUT/SAVE.

Zapojenie vývodov

Pod displayom sa nacháda EEPROM Atmel 93C46. Ďalšie pamäte 93C46 napájkujeme priamo na pôvodnú EEPROM-ku - okrem napájania tohoto integrovaného obvodu.Prerušíme napájanie na pôvodnú EEPROM-ku (pin č.:8).Toto napájanie privedieme cez prepínač a prepíname na požadovanú EEPROM-ku.Tých EEPROM-iek je možné mať viac , len je treba zabezpečiť prepínanie napájacieho napätia.(pin č.:8).

Inicializácia pamäte - servisný mód

1. Pridaným prepínačom prepneme na EEPROM-ku ktorú chceme kalibrovať.

2. Pri stlačenom servisnom mikrospínači zapneme vysielačku.{rozbliká sa displej}

3. Stlačíme "UP"- v tomto móde pri hýbaní s páčkami vidieť úrovne na AD prevodníkoch príslušných kanálov.

4. Stlačíme "UP"- { CAR } - treba navoliť "ON".

5. Stlačíme "UP"- { NOR CH 1-4} - nastavíme páky do stredových polôh a pre každý kanál pomocou "CUT/SAVE" prevezmeme stredovú polohu.{hodnoty sú cca 0}

6. Stlačíme "UP"- { CVM CH 1-4} - pre každý kanál vychýlime knipel do krajnej (plusovej) polohy a prevezmeme "CUT/SAVE".{hodnoty cca +120}

7. Stlačíme "UP"- { CH 1-4 } - ako bod 6 len do opačnej strany (mínusovej).{hodnoty cca -120}

8. Stlačíme "UP"- { RST EP} - stlačením "CUT/SAVE" sa hodnoty nastavené v bodoch 4-7 zapíšu do EEPROM.

HOTOVO!

Jednoduchší spôsob.

Stačí skalibrovať jednu a do ostatných to prekopírovať.

1. Pri stlačenom servisnom mikrospínači zapneme vysielačku.{rozbliká sa displej} -(kalibračné hodnoty sa načítajú do RAM)

2. Navolíme mód { RST EP}.

3. Prepneme na čistú EEPROM-ku ( pri zapnutej vysielačke)

4. Stlačíme "CUT/SAVE" (kalibračné hodnoty z RAM sa zapíšu do EEPROM).

- bod 3-4 môžeme zopakovať pre ďalšie pamäte.

Podobne sa dajú kopírovať aj modely. Stačí s jednou pamäťou vojsť do módu "SA ALL" prepnúť na druhú a vykonať.

 

Pár poznámok na záver

Je vidieť, že sa dajú nastaviť výchylky aj po výmene potenciometra cez servisný mód. Mne napr. nesedel stred na jednom potenciometri a po kalibrácii je všetko v poriadku.

Pod display sa zmestia 3 pamäte - 1 originál + 2 rozšírené. Sám som pridal 4 pamäte - naletoval som ich na seba a pripájkoval k originálnej pod uhlom 90°. Ostatné tri nožičky som spojil cez káblik k originálnej pamäti. Prepínač som umiestnil do výstupku pod anténou. Použil som 6 polohový s vlastnoručne vyrobeným krytom proti prachu - vyzerá to ako originál. Prepínač som vybrakoval z transformátora z trhu.

Vďaka za tento návod patrí Vladovi Bielikovi, ktorý to pracne všetko zistil a Petrovi Levaiovi mailto:Peter.Levai@volkswagen.sk

To je všetko.

4 pridané pamäte 4 pridané pamäte

Prepínač

 

Späť na úvodnú stránku