Výroba prepínačov nie je náročná. Potrebujeme štyri veci. Samotný prepínač (dvojpolohový alebo trojpolohový), trojžilový káblik, konektor, 82 kOhm rezistor. Konektor môžeme získať priamo v modelárskej predajni ako servokonektor, alebo z PC servisu alebo z GM-electronic ako PC konektor. V prípade dvojpolohového aj trojpolohového platí zásada, že na stred ide 82 kOhm rezistor.

Tak toto je hotový spínač